भारती हॉस्पिटल येथे उपलब्ध सेवा – सुविधा

 • मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल एन.ए.बी.एच. प्रमाणित
  • सुसज्ज अतिदक्षता विभाग
  • नवजात बालकाांचा अतिदक्षता विभाग
  • लहान मुलांचा अतिदक्षता विभाग
 • २४ तास तातडीची सेवा – सुसज्ज कॅज्युलटी एन.ए.बी.एच. प्रमाणित
 • कॅन्सर वरील उपचार व शस्रक्रिया
 • मणक्यांच्या विकारावरील उपचार व शस्रक्रिया
 • मेंदुच्या विकारावरील उपचार व शस्रक्रिया
(Actual Image)

ह्रदयरोग निदान व उपचार केंद्र

Cardiology Hospital in Pune
Cath Lab (Actual Image)
 • अँजिओग्राफी
 • अ‍ॅन्जिओप्लास्टी
 • २डी-इको
 • स्ट्रेस टेस्ट
 • पेस मेकर
 • इम्प्लांटेशन

उपलब्ध सेवा

 • साांधेरोपण केंद्र
 • किडणी विकारावरील उपचार व डायलेसीस केंद्र (२४ X ७)
 • लहान मुलांसाठी स्वतंत्र सुसज्ज सर्व आजारावरील जनरल व सुपर स्पेशालिटी सुविधा
 • कर्णदोषावरील सर्व प्रकारचे उपचार
 • त्वचारोगावरील उपचार
 • डोळयाांच्या सर्व शस्रक्रिया व चष्म्याचा नंबर काढणे
 • छातीच्या विकाराांसाठी स्वतंत्र विभाग (टी.बी.व चेस्ट )
 • मानसिक समस्याांसाठी स्वतंत्र विभाग
 • मधुमेह उपचार केंद्र
 • अत्याधुनिक व सुसज्ज डिजिटल क्ष-किरण, एम.आर.आय., सोनोग्राफी, कलर डॉप्लर, सी.टी.स्कॅन, डेक्सा स्कॅन इ.
 • अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स -दुर्बीणीद्वारे शस्रक्रिया
 • अत्याधुनिक प्रयोगशाळा (२४ X ७) एन.ए.बी.एल.प्रमाणित
 • रक्तपेढी (२४ X ७) एन.ए.बी.एच.प्रमाणित
 • फिजिओथेरपी विभाग
 • नेत्र पेढी
 • वंध्यत्व निवारण केंद्र (IVF )